Pripravíme Vám

 - návrh dispozície
 - výber sanitárnej keramiky a materiálov
 - spracovanie návrhu
 - dokumentáciu pre inžinierske siete
 - kladačské plány
 - technické listy / dielenská dokumentácia
 - dodanie tovaru
 - dozor pri realizácii